WERA GNF at Barber Motorsports Park - October 20-23, 2016WERA at Road Atlanta - September 10-11, 2016WERA at TGPR - August 20-21, 2016WERA Cycle Jam at Road Atlanta - June 17-19, 2016WERA at TGPR - February 20-21, 2016